Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií pre exportérov

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) sprístupňuje slovenským exportérom informácie o legislatíve a postupoch pri zakladaní obchodných spoločností v zahraničí. Ďalej zverejňuje rôzne sektorové a regionálne analýzy, základné informácie o zahraničných teritóriách, o inštitúciách zaoberajúcich sa servisom pre podporu exportu doma i v zahraničí, o finančných spoločnostiach a ich produktoch na podporu exportu, ako aj o trendoch v oblasti podnikania. V rámci služby majú záujemcovia možnosť elektronicky požiadať o individuálne poradenstvo. Informácie o službe

Prejsť na službu