Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o podnikateľských misiách a veľtrhoch

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Ministerstvo hospodárstva SR zverejňujú informácie o pripravovaných podnikateľských misiách a veľtrhoch. Tieto informácie slúžia slovenským podnikateľom, ktorí majú záujem zúčastniť sa takého podujatia alebo seminára. Na podujatiach je možné získať medzinárodné kontakty a príležitosť na rozšírenie podnikania do ďalších krajín v rámci EÚ, ale i mimo nej. Informácie o službe

Prejsť na službu