Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o podnikateľskom prostredí na Slovensku a regionálnych a vybraných sektorových analýzach

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zverejňuje informácie o podnikateľskom prostredí na Slovensku vrátane vybraných sektorových a regionálnych analýz. Tieto sektorové a regionálne analýzy sú dôležitým vstupom pre domácich a zahraničných investorov pri ich rozhodovaní o umiestnení a výške plánovanej investície do konkrétnych regiónov a sektorov. Informácie o službe

Prejsť na službu