Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o možnostiach a výhodách investovania v SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zverejňuje informácie o možnostiach a výhodách investovania na Slovensku. Tieto informácie sú dôležité pre zahraničných, ale aj domácich investorov, investičných analytikov, študentov a akademický sektor, ako aj pre ďalšie osoby a organizácie. Informácie o službe

Prejsť na službu