Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o medzinárodných tendroch

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zverejňuje informácie o zahraničných tendroch získané z Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj z vlastných zdrojov. Tendre predstavujú verejné a súkromné výberové konania. Výber tendrov je zameraný na rôzne odvetvia priemyslu z rozličných teritórií. V rámci služby majú záujemcovia možnosť elektronicky požiadať o informácie o zverejnených tendroch. Informácie o službe

Prejsť na službu