Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zverejňuje informácie o investičných seminároch a podujatiach konaných v zahraničí na podporu investícií a obchodu. Tieto informácie sú poskytované potenciálnym zahraničným investorom, ktorí majú v pláne sa zúčastniť takého podujatia, semináru. Informácie o službe

Prejsť na službu