Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o možnostiach podpory podnikania

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Slovak Business Agency (SBA) zverejňuje pre malých a stredných podnikateľov informácie o programoch, konzultačných, poradenských a vzdelávacích službách, podpore, podmienkach a mechanizme jej získania, regionálnej dostupnosti a kontaktných miestach. Informácie o službe

Prejsť na službu