Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o možnostiach nadviazania spolupráce MSP s partnermi

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Slovak Business Agency (SBA) zverejňuje informácie z oblasti medzinárodnej spolupráce malého a stredného podnikania (MSP), a to prostredníctvom siete Enterprise Europe Network. Získané informácie je možné využiť na rozšírenie podnikateľských aktivít, prípadne na získanie know-how a skúseností. Informácie o službe

Prejsť na službu