Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o kritériách pre vydanie osvedčenia na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Ministerstvo hospodárstva SR zverejňuje kritériá pre vydanie osvedčenia stanovené na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky. Osvedčenie je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie. Osvedčenie je zároveň dokladom k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny k prenosovej sústave alebo k distribučnej sústave. Informácie o službe

Prejsť na službu