Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o aktivitách a výstupoch MH SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Ministerstvo hospodárstva SR zverejňuje informácie o svojich aktivitách a výstupoch na základe legislatívnej povinnosti, a to najmä v oblasti poskytovania investičnej pomoci, použitia verejných výdavkov zo štátneho rozpočtu a z európskych investičných a štrukturálnych fondov a podobne. V rámci služby majú záujemcovia možnosť elektronicky požiadať o informácie podľa príslušnej legislatívy. Informácie o službe

Prejsť na službu