Ústredný portál verejnej správy

Prihlasovanie voľných nehnuteľností do databázy

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spravuje databázu nehnuteľností, ktorá predstavuje základný informačný zdroj pre vypracovanie ponuky vhodných lokalít pre etablovanie zahraničného, resp. domáceho investora. V rámci služby majú vlastníci nehnuteľností možnosť elektronicky požiadať o zaregistrovanie svojej nehnuteľnosti (budova, hala, pozemok alebo turistický objekt) do databázy nehnuteľností. Informácie o službe

Prejsť na službu