Ústredný portál verejnej správy

Služby vzdelávania pre exportérov

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) poskytuje špecifické školenia a semináre pre exportérov. Hlavným cieľom týchto aktivít je poskytnúť exportérom relevantné informácie pre konkrétne teritórium, prípadne nácvik relevantných zručností, ktoré budú viesť k zvýšeniu úspešnosti slovenských podnikov na medzinárodných trhoch. V rámci služby majú exportéri možnosť elektronicky požiadať o účasť na vybranom podujatí. Informácie o službe

Prejsť na službu