Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií Úradu na ochranu osobných údajov podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám