Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií Úradu na ochranu osobných údajov podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o sprístupnenie informácií. Ak požadujete, aby Vám úrad poskytol informácie, ktorými disponuje a ktoré nie sú vylúčené z takéhoto poskytnutia zo zákonného dôvodu je úrad povinný Vám ich sprístupniť spôsobom podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, teda aj elektronicky. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje, to znamená, že nie je potrebné, aby ste Vašu žiadosť zdôvodňovali. Túto službu môžete využiť ako fyzická, alebo právnická osoba. Pre realizáciu služby sa nevyžaduje eID a kvalifikovaný elektronický podpis. Informácie o službe

Prejsť na službu