Ústredný portál verejnej správy

Spravovanie žiadostí o nápravu vo verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

eGovernment služba „Spravovanie žiadostí o nápravu vo verejnom obstarávaní“ slúži pre podporu činností spojených s vybavovaním a kompletnou správou agendy o námietkach v rámci verejných súťaží, vrátane vydávania rozhodnutí o výsledku konania o námietkach. Informácie o službe

Prejsť na službu