Ústredný portál verejnej správy

Spravovanie profilu verejného obstarávateľa a obstarávateľa

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

Služba "Spravovanie profilu verejného obstarávateľa a obstarávateľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní" slúži pre podporu činností ÚVO, verejných obstarávateľov a obstarávateľov spojených s vedením a manažmentom údajov vedených v profile verejného obstarávateľa a obstarávateľa za účelom efektívneho verejného obstarávania. Informácie o službe

Prejsť na službu