Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí o metodické usmernenie vo verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

Služba umožňuje účastníkom procesu verejného obstarávania vyplniť a podať formulár žiadosti o metodické usmernenie na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“). Služba zabezpečí vydanie/odoslanie odpovede na konkrétnu žiadosť o metodické usmernenie. Informácie o službe

Prejsť na službu