Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií zo súdnej a justičnej štatistiky (eSlužby justičnej štatistiky)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Cielom služby je umožniť v súlade s koncepciou eGov občanovi jednoduchý a prehľadný prístup k štatistickým informáciám a zjednodušenie úkonov súvisiacich s poskytovaním zdrojových údajov ich pôvodocov v rezorte. Služba umožní zber a automatizované spracovanie podkladov pre súdne štatistiky, počet napadnutých rozhodnutých, vybavených, nevybavených a reštančných vecí za určité obdobie s možnosťou výberu za sudcu aj za senát, ako aj prístup k historickým štatistikám. V súčasnoti je prístup len k statickým dátam nizkej granularity a s obmedzenou geografickou afiláciou. Službou sa zabezpečí aj zber a vyhodnocovanie štatistických prehľadov (cca 20) aj napr. o o činnosti/nečinnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, prehľad o zaťažení jednotlivých znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, prehľad o vyčlenených rozpočtových prostriedkoch na znaleckú, tlmočnícku a prekladateľskú činnosť, prehľad nákladov na výkon znaleckej činnosti v jednotlivých regiónoch, ale aj prehľad o personálnom prepojení zadávateľov a znalcov. Spracovanie podkladov pre súdne štatistiky, počet napadnutých rozhodnutých, vybavených, nevybavených a reštančných vecí za určité obdobie s možnosťou výberu za sudcu aj za senát. Cielom je umožniť v súlade s koncepciou eGov občanovi jednoduchý a prehľadný prístup k štatistickým informáciám a zjednodušenie úkonov súvisiacich s poskytovaním zdrojových údajov respondenta. Informácie o službe

Prejsť na službu