Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní vlastníkovi evidovaného vozidla v SR elektronickým spôsobom zažiadať o odhlásenie vozidla do cudziny. Používateľ bude môcť požiadať o vývozné TEČ a výrobu dokladov pre vozidlo. Služba bude ukončená manuálne na pracovisku vydaním dokladov, prípadne vývozných tabuliek od vozidla oprávnenej osobe. Informácie o službe

Prejsť na službu