Ústredný portál verejnej správy

Iniciovanie sporového konania v úžitkových vzoroch

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Popis služby

V prípade námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra služba umožňuje iniciovať sporové konanie už v priebehu konania o prihláške úžitkového vzoru. Následne je po zápise úžitkového vzoru do registra možné iniciovať sporové konanie na základe návrhu na výmaz. Okrem toho môže byť samotným majiteľom úžitkového vzoru alebo treťou osobou podaná žiadosť o určenie. Informácie o službe

Prejsť na službu