Ústredný portál verejnej správy

Iniciovanie sporového konania v dodatkových ochranných osvedčeniach

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je súčasť procesov v rámci konania o dodatkových ochranných osvedčeniach. V prípade udelenia dodatkového ochranného osvedčenia je možné prostredníctvom tejto služby inicializovať sporové konanie. Informácie o službe

Prejsť na službu