Ústredný portál verejnej správy

Predlžovanie doby platnosti dodatkových ochranných osvedčení

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je súčasť procesov v rámci konania o dodatkových ochranných osvedčeniach. Maximálna doba platnosti dodatkového ochranného osvedčenia je päť rokov. V prípade liečiv, pri ktorých boli vykonané štúdie v súlade s výskumným pediatrickým plánom schváleným Európskou agentúrou pre lieky, je možné po splnení predpísaných podmienok predĺžiť túto dobu na základe žiadosti o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá o ďalších šesť mesiacov. Informácie o službe

Prejsť na službu