Ústredný portál verejnej správy

Iniciovanie sporového konania v patentoch

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Popis služby

Sporové konanie je možné iniciovať len po vydaní patentovej listiny teda po udelení patentu. Iniciovať sporové konanie môže každá právnická aj fyzická osoba na základe podania návrhu na zrušenie patentu. Zároveň môže byť podaná samotným majiteľom alebo tretími osobami žiadosť o určenie. Informácie o službe

Prejsť na službu