Ústredný portál verejnej správy

Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu s čipom bez nutnosti navštíviť príslušné Okresné riaditeľstvo Policajného zboru. Podanie žiadosti je spoplatnené podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Zákonná lehota pre vydanie občianskeho preukazu s čipom začne plynúť až po uhradení správneho poplatku. Informácie o službe

Prejsť na službu