Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba slúži na dočasné alebo trvalé vyradenie vozidla z evidencie. Informácie o službe

Prejsť na službu