Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR v zahraničí

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre osoby, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky žiadajú počas svojho pobytu v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza. Informácie o službe

Prejsť na službu