Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku SR v zahraničí

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie na vybavenie svojej žiadosti v čase jeho pobytu v zahraničí. Informácie o službe

Prejsť na službu