Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o cintorínoch obce

Mesto Žilina

Popis služby

Mesto poskytuje informácie o cintorínoch na území Mesta t.j. evidencia hrobových miest (meno a dátum úmrtia pochovanej osoby, meno a adresa nájomcu HM, údaje o zmluve o nájme HM) a prevádzkový poriadok pohrebiska (rozsah a cenník služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnostu nájomcu HM, povinnosti návštevníka pohrebiska, čas sprístupnenia pohrebiska verejnosti)

Prejsť na službu