Ústredný portál verejnej správy

Určovanie trvalého alebo prenosného dopravného značenia - s poplatkom

Mesto Žilina

Popis služby

Na základe žiadosti po konzultácii s dopravným inšpektorátom je vydané vyjadrenie o súhlase, resp. nesúhlase s trvalým, prípadne prenosným dopravným značením na miestnych komunikáciach v zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 (cestný zákon).

Prejsť na službu