Ústredný portál verejnej správy

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov - hygiena alebo opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia