Ústredný portál verejnej správy

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov - prevádzka osobného motorového vozidla