Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o druhé oznámenie o zmene právnej formy – podľa zákona č. 309/2023 Z. z

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Služba slúži pre právnické osoby, ktoré menia právnu formu podľa Obchodného zákonníka a rozhodnutie o zmene právnej formy bolo prijaté po 1. marci 2024. Na základe zaslaného oznámenia Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku opakovane, v zákonom určenom odstupe. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Na použitie služby nie je potrebný kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu