Ústredný portál verejnej správy

Podávanie Vyhlásenia fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok

Sociálna poisťovňa

Popis služby

Služba poskytuje občanom možnosť elektronického podania vyhlásenia o rodičovský dôchodok. Klientovi sprístupňuje právo rozhodnúť sa, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe. Výkon práva nesmie mať negatívny vplyv na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Pre zaslanie formulára cez slovensko.sk je potrebný eID. Informácie o službe

Prejsť na službu