Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o preplatenie nákladov na energie (elektrina, plyn)

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Služba poskytuje podnikateľom možnosť elektronického podania žiadosti o dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny.Žiadosť je možné podať výlučne elektronicky. Formulár žiadosti je dostupný na slovensko.sk. Žiadosť je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. K žiadosti nie je potrebné pripájať žiadne prílohy. Informácie o službe

Prejsť na službu