Ústredný portál verejnej správy

Predkladanie zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca za obdobie apríl - jún 2024

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Príspevok za ubytovanie môžu žiadať fyzické alebo právnické osoby poskytujúce ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa osobitného predpisu (§10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov). Podľa § 27k ods. 3 zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 92/2022 Z.z. budú môcť fyzické a právnické osoby, spĺňajúce uvedené podmienky požiadať o vyplatenie príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. Formulár rieši zmluvu o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca pre FO a PO podnikajúce podľa osobitného predpisu. Pre realizáciu služby je potrebný eID. Informácie o službe

Prejsť na službu