Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o výmenu tabuliek za tabuľky zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorých zloženie číslic požiadal vlastník alebo držiteľ vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla podať žiadosť o výmenu tabuliek za tabuľky zo skladových zásob orgánu policajného zboru, o ktorých zloženie číslic požiadal vlastník alebo držiteľ vozidla. Služba je pripravená na použitie iba v prípade, že občan koná sám za seba alebo na základe elektronického splnomocnenia a žiadateľ robí úkon nad vozidlom, ktorého je vlastníkom. Na použitie služby je potrebné eID s čipom a nie je potrebný KEP. Služba je spoplatnená. Informácie o službe

Prejsť na službu