Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o výmenu tabuliek za tabuľky zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorých zloženie číslic požiadal vlastník alebo držiteľ vozidla