Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre prevádzkovateľov autoškôl, školiacich stredísk základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov profesionálov a prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej osobnej dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Popis služby

Na základe schválenej schémy pomoci de minimis pre oblasť cestnej dopravy a vyhlásenej Výzvy Ministerstvom dopravy a výstavby SR, je umožnené všetkým prevádzkovateľom autoškôl, školiacim strediskám zameraných na výcvik vodičov profesionálov a prevádzkovateľom medzinárodnej pravidelnej osobnej dopravy, ktorí získali najneskôr k 01.03.2020 príslušné oprávnenie na podnikanie (určené podľa tejto schémy pomoci a jej Výzvy), žiadať pomocou tejto služby o finančný príspevok na kompenzáciu poklesu tržieb za rok 2020 (v rámci oprávneného obdobia od apríla 2020 do decembra 2020) a za rok 2021 (v rámci oprávneného obdobia prvého štvrťroka 2021 – od januára 2021 do marca 2021) spôsobených pandémiou COVID 19. Pre realizáciu služby je potrebný eID. Informácie o službe

Prejsť na službu