Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku do 1 000 000€ v rámci schémy štátnej pomoci VEĽKÁ SCHÉMA (obdobie od 1.4.2020 do 31.3.2021)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o finančný príspevok na základe schémy štátnej pomoci pre podniky v odvetví cestovného ruchu v súvislosti so situáciou COVID-19. Pri podaní sa bude využívať EID z dôvodu autentifikácie subjektov podávajúcich žiadosť a podpisu žiadostí. Proces bude prebiehať elektronicky. Informácie o službe

Prejsť na službu