Ústredný portál verejnej správy

Zasielanie Informačnej karty o skončení vyslania na výkon práce štátneho príslušníka tretej krajiny