Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí o poskytovanie finančného príspevku pre podniky v odvetví cestovného ruchu v súvislosti COVID-19

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o finančný príspevok pre podniky v odvetví cestovného ruchu v súvislosti so situáciou COVID-19. Pri podaní sa bude využívať EID z dôvodu autentifikácie subjektov podávajúcich žiadosť a podpisu žiadostí. Proces bude prebiehať elektronicky. Informácie o službe

Prejsť na službu