Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o pandemické nemocenské

Sociálna poisťovňa

Popis služby

Pandemické nemocenské je nemocenská dávka poskytovaná počas krízovej situácie poistencovi, ktorý bol uznaný dočasne práceneschopným výlučne z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie. Rozdiel medzi „klasickým“ nemocenským a pandemickým nemocenským je v tom, že pandemické nemocenské sa poskytuje všetkým poistencom od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti potvrdenej z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie počas krízovej situácie a to vo výške 55 % denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. „Klasické“ nemocenské sa poskytuje zamestnancovi až od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti a to vo výške 55 % denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu . Samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe sa „klasické“ nemocenské poskytuje prvé tri dni iba vo výške 25 % denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu a až od 4. dňa vo výške 55 % denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Žiadosť o „klasické“ nemocenské podáva poistenec zaužívaným spôsobom, t. j. predložením podpísaného originálu Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti. Žiadosť o pandemické nemocenské predkladá poistenec na elektronickom formulári. Informácie o službe

Prejsť na službu