Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o podporu Opatrenie 4.1 PPA.

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Služba umožňuje podávanie žiadostí o podporu Opatrenie 4.1. Žiadosť sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektr.podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom. Informácie o službe

Prejsť na službu