Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o návrh Zmluvy o zlúčení/splynutí/Projektu rozdelenia/Zmluvy o cezhraničnom zlúčení/splynutí

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Koncová služba slúži pre právnické osoby, ktoré zverejňujú návrh Zmluvy o zlúčení/splynutí/Projektu rozdelenia a návrh Zmluvy o cezhraničnom zlúčení/splynutí do Zbierky listín podľa Obchodného zákonníka. Na základe zaslaného oznámenia Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Informácie o službe

Prejsť na službu