Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o oznámenie o uložení návrhu Zmluvy o cezhraničnom zlúčení/splynutí do Zbierky listín