Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o výnimočnú dočasnú podporu pre podnik, ktorý je obzvlášť zasiahnutý krízou v dôsledku ochorenia COVID-19