Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o výmenu tabuliek za tabuľky určené pre elektromobily a plug-in hybridy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla podať žiadosť o výmenu tabuliek za tabuľky určené pre elektromobily a plug-in hybridy. Na použitie služby je potrebné eID s čipom a nie je potrebný KEP. Služba je spoplatnená. Informácie o službe

Prejsť na službu