Ústredný portál verejnej správy

Podávanie námietky voči odmietnutiu žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľa - právnickej osoby

Zvoľte poskytovateľa služby