Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľa - právnická osoba