Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu, ktorým sa potvrdzujú údaje o organizačnej zložke v Obchodnom registri

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Služba slúži na potvrdenie návrhu, ktorým sa potvrdzujú údaje o organizačnej zložke v Obchodnom registri. Osoby oprávnené konať v mene zapísanej slovenskej (zahraničnej) právnickej osoby, o ktorej organizačnú zložku podniku ide sú povinné do 30.septembra 2021 podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby, údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo údaje o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby v obchodnom registri. K návrhu sa listiny podľa § 5 ods.4 neprikladajú. Návrh nepodlieha poplatkovej povinnosti. Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) občana, alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou). Informácie o službe

Prejsť na službu