Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu, ktorým sa potvrdzujú údaje o organizačnej zložke v Obchodnom registri