Ústredný portál verejnej správy

Akreditovanie programu kontinuálneho vzdelávania druh - inovačné vzdelávanie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje žiadateľovi podať žiadosť o akreditáciu inovačného vzdelávania a možnosť získania rozhodnutia na účely poskytovať kontinuálne vzdelávanie. Služba je určená pre poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania a slúži za účelom vydania rozhodnutia o schválení/neschválení akreditácie vzdelávacieho programu. Služba sa využíva elektronicky, prostredníctvom vyplnenia formulára na portáli slovensko.sk. Na použitie služby je potrebné prihlásenie sa pomocou eID. Služba je spoplatňovaná v súlade so zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Informácie o službe

Prejsť na službu