Ústredný portál verejnej správy

Zasielanie Informačnej karty o vzniku pracovnoprávneho vzťahu občana EÚ